Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2015-02-16

 

 

  


       Informuję, że w dniu 24 lutego 2015 roku (wtorek)  o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się VI sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy             w Rodzinie na lata 2015-2020,
2) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 

    Miączyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

    terenie gminy Miączyn,
4) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko

    kierownicze      w szkołach prowadzonych przez gminę Miączyn,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

    nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Miączyn środków stanowiących fundusz sołecki,
7) zmiany  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
8) zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
7  Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5099
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160362

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009