Jednostki Organizacyjne |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie

Opublikował: Stanisław Kapica
Jednostki Organizacyjne 2009-07-11

 

 

  Kierownik GOPS w Miączynie..............: mgr Magdalena Puzio

Główny Księgowy ............................: mgr Joanna Krzyszczuk

Starszy pracownik socjalny.................: Jolanta Semeniuk

Pracownik socjalny...........................: mgr Renata Rajtar

Pracownik socjalny...........................: mgr Agnieszka Kostrubiec

Inspektor ds świadczeń i kadr............: Agnieszka Klich

Opiekunka domowa.........................: Krystyna Hawro

CELE POMOCY SPOŁECZNEJ1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych

    potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,

    których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości

    i uprawnienia.

 

3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i ich

    rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

ZADANIA OŚRODKA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń,2. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji

    życiowej osób, rodzin i grup wymagających pomocy,3. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy

    społecznej,5. Rozpoznawanie potrzeb pomocy społecznej dla jednostek, grup, rodzin i środowisk

    wymagających interwencji socjalnej,6. Rozwój niezbednej infrastruktury społecznej.

          Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej, rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.Ośrodek realizuje zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą

o świadczeniach rodzinnych.         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jezeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.         W wykonaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 41244
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162628

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009