Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-09-04

 

 

  

      Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907) Wójt Gminy Miączyn ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 110741L w miejscowości Miączyn ”  
   
    Zamówienie obejmuje:
a) wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym z zagęszczeniem
    mechanicznym –  średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
b) skropienie podbudowy emulsją asfaltową
c) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego 0/12,8
   dla KR 1-2 o szerokości 4 m  
d) mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10 cm, wykonanie warstwy odcinającej grubości
   10 cm, wykonanie warstwy z kruszywa łamanego grubości 10 cm i szerokości 0,50 m
e) oczyszczenie rowów z namułu i zarośli na długości 500 m po lewej stronie drogi
f) odbudowę rowu z wyprofilowaniem skarp po prawej stronie drogi na długości 200 m
g) ułożenie ścieku korytkowego po prawej stronie drogi na odcinku dojazdowym do drogi
   krajowej długości ok 150 m
   Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233140-2  
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr    5 lub na stronie internetowej www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
Termin wykonania zamówienia –   31.10.2013 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.
Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  25.09.2013 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  25.09.2013 r o godz. 10³º.
Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Modernizacja drogi gminnej nr 110741 L w miejscowości Miączyn ”  należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr  12.
Wadium wynosi  2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  dn. 04.09.2013r.  Nr 358570-2013.    
   Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:   Janusz Hnidiuk – tel. 84 618 00 05. wew. 44.

                             

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5292
  

 

Twoim zdaniem

Mam nadzieję, że kierowcy nie będą szaleć na zmodernizowanej drodze
 

Autor: bozena     Data wpisu: 2013-10-06 / 21:29:13 - IP: 83.6.29.215

 

Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162647

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009