Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Składanie wniosków na stypendia szkolne 2013/2014

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-08-08

 

 

   

Stypendium szkolne

2013/2014

     

Termin składania wniosków na stypendia szkolne 2013/2014
od 2 września do  15 września 2013 roku

O stypendium może ubiegać się osoba, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
456 zł netto.
Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego brany jest pod uwagę dochód, osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, czyli sierpień 2013 r.
Dochód netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00 zł/ miesiąc.
Wnioski na stypendium szkolne dostępne są w Samorządowej Jednostce Oświaty w Miączynie  pokój nr 15 oraz na stronie www.miaczyn.pl

Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez każdego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, 
    wyciągiem bankowym,
d) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,
e) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
f) kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
g) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
h) dowód wpłaty ubezpieczenia KRUS za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;
i) inne dokumenty potwierdzające dochód,
j) zaświadczenie ze szkoły średniej ucznia
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy zamieszkują na terenie gminy Miączyn.
Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dla każdego ucznia oddzielnie a uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu.
Przyznane stypendium realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków potwierdzających poniesione wydatki:
1. na zakup następujących artykułów:
PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE, TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
OBUWIE SPORTOWE,
STRÓJ NA W-F 
DRES SPORTOWY
PRZYBORY DO NAUKI
KOMPUTER, DRUKARKA, TUSZE DO DRUKAREK,  MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA
STRÓJ GALOWY
INSTRUMENT MUZYCZNY
2. na udział w płatnych zajęciach edukacyjnych ( np.  kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zaj.
   logopedyczne itp.)
3. na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, pobytu w internacie
Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium.
UWAGA
Uczeń otrzymujący stypendium, a w przypadku ucznia małoletniego – jego opiekun, obowiązani są niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Miączyn o zmianie sytuacji materialnej, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4908
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162586

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009