Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa i wbudowanie tłucznia drogowego do sołectw na terenie Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2013-04-12

 

 

   

     OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYMGMINA  MIĄCZYN
22-455 Miączyn,    tel,fax. 84 618 00 05

     


e-mail: gmina@miaczyn.eurzad.eu


na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 113  poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i wbudowanie tłucznia drogowego do sołectw na terenie Gminy Miączyn ”  
   
Zamówienie obejmuje:
a) nawiezienie tłucznia drogowego frakcji 0-31,5 mm samochodami o ładowności ok. 25 ton
b) ręczne i mechaniczne wyrównanie tłucznia o grubości warstwy min 10 cm po zagęszczeniu.
   / na wskazane odcinki dróg/

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   14.21.22.00-2  

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy                Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl, www.miaczyn.pl  
Termin wykonania zamówienia –   30.09.2013 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2,
            spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz  spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.

      Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  29.04.2013 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  29.04.2013 r o godz. 10³º.

  Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Dostawa i wbudowanie tłucznia drogowego do sołectw na terenie Gminy Miączyn ”  
należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  12.
Wadium wynosi  2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 12.04.13  nr 145290-2013    
   
     Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest Janusz Hnidiuk –
tel. 84 618 00 05. wew. 44.


                         

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3724
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162581

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009