PROJEKTY UNIJNE W GMINIE |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Zakończenie realizacji projektu systemowego „Uwierzyć w siebie”

Opublikował: Stanisław Kapica
PROJEKTY UNIJNE W GMINIE 2012-09-24

 

 

  

                                                   Zakończenie realizacji projektu systemowego
                                                                    „Uwierzyć w siebie”
                                w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I – III
                                                          szkół podstawowych w Gminie Miączyn
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Z dniem 31 lipca 2012 roku została zakończona realizacja projektu „Uwierzyć w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III.
Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 sierpnia 2011 roku i trwała do 31 lipca 2012 roku w pięciu szkółach podstawowych z terenu Gminy Miączyn tj.: Szkoła Podstawowa w Miączynie; Zawalowie; Niewirkowie, Horyszowie i Kotlicach. Cała wartość projektu wynosiła 150 000,00 zł. Realizatorem projektu była Samorządowa Jednostka Oświaty w Miączynie. W projekcie brało udział 81 uczniów, z tego 31 uczennic i 50 uczniów, u których zdiagnozowano  problemy oraz dzieci szczególnie uzdolnione brały udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych.
W ramach projektu zrealizowano:
 - doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem 

    nauk matematyczno – przyrodniczych.

Zgodnie z założeniami do końca czerwca 2012 roku zrealizowano minimum 30 godzin zajęć dla każdego ucznia. Pomimo zakończenia realizacji zajęć dodatkowych przewidzianych w projekcie nauczyciele w dalszym ciągu będą korzystać z pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków EFS. Będą one pomocne zarówno w realizacji zajęć obowiązkowych jak i dodatkowych. Uczestnictwo uczniów w projekcie przyczyniło się do wzrostu ich motywacji do nauki i wiary we własne możliwości, co pomogło dzieciom w uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce. Nauczyciele skutecznie realizowali podstawę programową. Szkoły pozyskały pomoce dydaktyczne dzięki, którym szkoła stała się bardziej atrakcyjna dla uczniów z terenu Gminy Miączyn. Zajęcia realizowane były zgodnie z podanymi harmonogramami, a zaplanowane cele, dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym osiągnięte. Z analizy ankiety skierowanej do rodziców wynika, że dzieci i rodzice są bardzo zadowoleni z możliwości korzystania z takiej formy pomocy. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia. Rodzice zauważyli wzrost osiągnięć edukacyjnych u swoich dzieci.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 39503
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162581

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009