Parafie |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W ŚWIDNIKACH pw.M.B.Królowej Polski

Opublikował: Stanisław Kapica
Parafie 2009-07-01

 


   

 

 

Historia parafii:

     Do II połowy XIX wieku w Świdnikach istniała parafia unicka, która wchodziła w skład unickiego dekanatu grabowieckiego. W XIX wieku przy kościele istniał przytułek dla starców. Około roku 1875 parafia została zniesiona, a kościół zamieniono na prawosławna cerkiew. Ludność wyznania grekokatolickiego zmuszano do porzucenia Kościoła. Katolicy obrządku łacińskiego przez cały ten okres aż do czasów po II wojnie światowej należeli do parafii Grabowiec.

          Od 1919 roku w odzyskanym kościele pounickim odprawiano nabożeństwa.Po II wojnie światowej zaczęto tutaj tworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski. Erekcja parafii pw.MB Królowej Polski została dokonana w dniu 24 stycznia 1978 roku na mocy dekretu bp. Boleslawa Pylaka.Parafia powstała z podziału parafii grabowieckiej i włączona do dekanatu uchańskiego. Obecnie parafia należy do dekanatu grabowieckiego.

Dawna cerkiew parafii grekokatolickiej wzniesiona w roku 1850, zamieniona ok. roku 1875 na cerkiew prawosławna, restaurowana w 1900 roku.

    Świątynia klasycystyczna, orientowana, murowana z cegły i otynkowana. Dwudzielna, nawa prostokątna dwuprzęsłowa z węższym jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym ściana prostą. Przy prezbiterium od strony północnej czworoboczna zakrystia. Przy nawie od zachodu wieża z dwiema lokalnościami po bokach, kryjąca pierwotną fasadę.
Wnętrze nawy rozczłonkowane pilastrami pomiędzy którymi płytkie arkadowe wnęki zamknięte łukiem spłaszczonym, na zewnątrz analogiczne podziały. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe, w nawie na podwójnych qurtach. W nawie dwa fragmenty polichromii ze scenami: Widzenia św.Teresy i Wskrzeszenia Piotrowina, zapewne z okresu budowy świątyni.
Fasada o narożach boniowanych, pierwotnie rozczłonkowana pilastrami i zakończona trójkątnym szczytem.Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w okaskach. Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium,z wieżyczką na sygnaturkę o cebulastej kopułce nad nawą, nad zakrystia pulpitowy, kryte blachą. Ołtarz główny o cechach klasycystycznych, zapewne z okresu budowy z rześbami dwóch aniołów, rokokowymi z drugiej połowy XVIII wieku w zwieńczeniu oraz obraz MB Królowej Polski na tle Częstochowy.Po prawej stronie kościoła ołtarz boczny z obrazem św.Teresy.Krzyż ołtarzowy z I połowy XIX wieku.

     Kościół filialny pw.Św.Antoniego w Czartorii, drewniany, wybudowany przez wiernych
w 1932 roku.

       Kościół filialny pw.MB Nieustającej Pomocy w Żukowie, murowany,wg projektu J.Wiatra z Zawalowa, wybudowany w latach 1989-1991, wyświęcony 27 października 1991 roku przez
bp. Ryszarda Karpińskiego.

    Na terenie parafii znajduje się cmentarz parafialny rzymskokatolicki, dawniej grekokatolicki i prawosławny, czynny, założony prawdopodobnie ok. połowy XIX wieku w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,80 ha z podziałem na kwatery. Pomnik nagrobny Stanisława Batowskiego i Katarzyny z Jankowskich Batowskiej z lat 1823-1825


Lista proboszczów:

        ks.Jan Bednara (do 1975 roku),
        ks.Franciszek Anyszkiewicz (1975-1987),
        ks.Stanisław Wasiłek (1987-1994),
        Od 1994 roku proboszczem parafii jest ks.Wiktor Chochoł

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2006 roku:

Do parafii należą następujące miejscowości: Świdniki, Czartoria, Żuków i z gminy Grabowiec Rogów
Parafia Świdniki liczy 1241 mieszkańców, z tego na trenie gminy Miaczyn zamieszkuje 849 mieszkańców

 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 39236
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163310

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009