Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2010-06-02

 

 

Wójt Gminy Miączyn - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie,
3) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Miączyn,
4) pełna sprawność fizyczna,
5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
6) obowiązkowość,
7) rzetelność,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
10) biegła umiejętność obsługi komputera,
11) znajomość terenu gminy Miączyn.
II. Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrzów:
 1) 20 czerwca – 31 lipca 2010 r.: szkolenie rachmistrzów,
 Czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin poświęcone  będzie na omówienie    i  warsztaty z aplikacją mobilną podczas obchodu i spisu) zakończone  egzaminem.
 2) 09-23 sierpnia 2010 r.– obchód przedspisowy,
 3) 06-07 września 2010 r.- szkolenie uzupełniające odraz odprawa przedspisowa dla  rachmistrzów,
 4) 08 września – 31 października 2010 r. – spis rolny.
Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy  o statystyce publicznej.
III. Wymagane dokumenty:
 1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
 imię, nazwisko,
 adres zamieszkania,
 nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 data urodzenia,
 miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
 informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,
 2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb  niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
IV. Termin składania zgłoszeń: 1-11 czerwca 2010 roku.
V. Miejsce składania zgłoszeń:
Urząd Gminy Miączynie
22-455 Miączyn
pokój nr 12 lub 5
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 16 czerwca 2010 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Miączynie.

 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 6052
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000163339

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Justyna Rubacha

 

Mirosław Kuduk © 2009