Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-06-24

 

 

 


Wójt Gminy Miączyn – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie gminy Miączyn. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim
2) zamieszkiwać na terenie gminy Miączyn
3) posiadać conajmniej średnie wykształcenie
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
3) pełnia sprawność fizyczna,
4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
6) posiadanie prawo jazdy kat. B

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym
w 2020r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020r do 8 lipca 2020r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- telefonu,
- adresu e-mail.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-6 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).


Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ( pok. 12) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Miączynie; Miączyn 107; 22-455 Miączyn
z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r.” (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu).

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                               /-/Ryszard Borowski

Więcej informacji w zakładce Powszechny spis rolny 2020r.


 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 13460
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162050

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009