Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2019-06-17

 

 

   


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2019  roku (wtorek) o godz. 9 00 w Sali Bankowej w Miączynie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miączyn,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.,
3) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika w pasie

    drogi powiatowej Nr 3286L Sitno-Miączyn w miejscowości  Ministrówka,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komarów-Osada w celu partycypacji w kosztach działania

    Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej,
5) zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów ,
6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą

    krajową,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek

    oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
8) udzielenia Wójtowi Gminy Miączyn wotum zaufania,
9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Miączyn           z wykonania budżetu za 2018 rok,
10) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miączyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
11) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
12) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie Sesji.

Miączyn, dnia 14 czerwca   2019r.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 2164
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162095

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009