Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Gimnazjum w Miączynie-Uroczystość poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2018-11-15

 

 

 

    


W dniu 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: p. Ryszard Borowski - Wójt Gminy Miączyn, p. Krzysztof Kaczoruk - Radny Powiatu Zamojskiego, pracownicy gabinetu stomatologicznego - dr Grzegorz Zwolak z asystentką p. Dominiką Tylec, przedstawiciele rodziców - p. Ewa Gontarz - przewodnicząca Rady Rodziców, p.  Irena Hrycuniak, p. Iwona Lickiewicz, p. Magdalena Sołopa, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie.
Uroczystość przygotowały: Magdalena Bartnik i Bożena Stoń - montaż słowno- muzyczny; opiekun projektu edukacyjnego p. M. Potocka; A. Romańska, J. Cymborska - dekoracje.
Celem uroczystości było:
1) Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2) Wzbogacenie wiedzy uczniów o historycznym wydarzeniu - odrodzeniu państwa polskiego.
3) Uwrażliwienie uczniów na losy kraju i narodu.
4) Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
5) Uświadomienie młodzieży ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.
6) Kultywowanie tradycji narodowych.
7) Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
8) Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój i postawę.
9) Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.
10) Rozwijanie współpracy między nauczycielami.
11) Budowanie więzi i pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.
12) Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego Gimnazjum w Miączynie, a następnie, punktualnie o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor J. Bratkowska powitała wszystkich uczestników, przedstawiła program uroczystości, a następnie uczniowie zaprezentowali program poetycko- muzyczny pod hasłem - cytatem wypowiedzi Jana Pawła II O ziemio polska! Ziemio trudna! Bądź pozdrowiona!
W programie ukazującym trudne dzieje naszej Ojczyzny i patriotyczne postawy naszych rodaków znalazły się utwory wybitnych polskich poetów: C. K. Norwida, L. Staffa, H. Bocheńskiej, J. Mączki,
J. Szczepkowskiego i K. Wojtyły, a także fragmenty wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Johna Kennedyego. Recytacji towarzyszyły nagrania pięknej muzyki: etiudy c-moll Rewolucyjnej i nokturnu e-moll
F. Chopina, Poloneza Ogińskiego, piosenki Biały krzyż K. Klenczona. Program literacki przeplatały pieśni patriotyczne i legionowe w wykonaniu uczniów: Rota w dwóch wersjach, Pierwsza kadrowa, Pierwsza brygada, a także współczesna piosenka Taki kraj. Uroczystość uświetniła także stosowna dekoracja, na którą składały się: cytat z wypowiedzi Jana Pawła II oraz portrety osób, które odegrały ważną rolę w dziele odbudowy niepodległości naszego państwa: W. Korfantego, W. Witosa, I. Daszyńskiego,
R. Dmowskiego, I.J. Paderewskiego, K. Sosnkowskiego, J. Hallera, E. Rydza- Śmigłego i J. Piłsudskiego.
W drugiej część uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas III gimnazjum: A. Kołtun i D. Bielecki przedstawili prezentację:  Ocalić od zapomnienia – Zamojszczyzna na drodze ku niepodległości. Została ona przygotowana w ramach projektu edukacyjnego z języka polskiego realizowanego przez grupę 12 uczniów gimnazjum:  Klasa IIIA: E. Woźniak, O. Jarosiewicz, J. Pac, G. Kupiec, M. Krupa, D. Bielecki, A. Nowosad, M. Nowosad, P. Czerwiński, K. Oleszczak, Klasa IIIB: A. Bidiuk,  K. Antoszek oraz nauczyciela przedmiotu – M. Potocką. W prezentacji przedstawiono najważniejsze cmentarze  na Zamojszczyźnie z czasów I wojny światowej.
Temat projektu został zaproponowany przez Panią Dyrektor J. Bratkowską. Projekt stworzony został przez nauczyciela języka polskiego i wynikał z obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości oraz problematyki omawianej na zajęciach. Nacisk położony został na kształtowanie postaw patriotycznych, w tym szacunku dla środowiska lokalnego i jego historii.
Lubelszczyzna, w tym i Zamojszczyzna, odegrały ważną rolę w działaniach wojennych I wojny światowej. Cmentarze wojskowe wskazują na tragizm i heroizm żołnierskiej śmierci i stanowią zbiorowy pomnik żołnierskiego bohaterstwa. Są symbolem walki o ojczyznę. Wszystkie cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej kryją ciała naszych rodaków.
Projekt edukacyjny Ocalić od zapomnienia –  Zamojszczyzna na drodze ku niepodległości miał na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę między innymi poprzez ukazanie miejsc na Zamojszczyźnie uświęconych krwią tych, którzy walczyli o wolność  naszej Ojczyzny. Pamięć
o nich powoli się zaciera, dlatego niezbędne jest przekazanie kolejnym pokoleniom informacji o tych miejscach i uczczenie pamięci ludzi, którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce.
W terminie od września do listopada br. młodzież przygotowywała dokumentację zdjęciową. Fotografie przedstawiają cmentarze i mogiły poległych w czasie I wojny światowej. Uczniowie wyszukiwali informacje na ich temat, a następnie opracowana została prezentacja.
Cele edukacyjne projektu były zgodne z Programem Wychowania Patriotycznego, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Programem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ustalonym przez Prezydenta RP oraz podstawą programową języka polskiego dla II,  III i IV etapu edukacyjnego:
1) uczczenie100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
2) kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
3) uczczenie pamięci tych, którym zawdzięczamy wolne państwo;
4) przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy o czasach marzeń o wolność i walki o jej odzyskanie;
5) doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i myśli;
6) doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią;
7) świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji;
8) podejmowanie refleksji nad znaczeniami słów i dążenie do ich dokładnego rozumienia;
9) pogłębianie znajomość etyki mowy;
10) dostosowywanie sposobu wypowiadania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu;
11) dostrzeganie  związku języka z obrazem świata;
12) świadomość i ocena własnej kompetencji językowej;
13) samodzielne docieranie do informacji;
14) rozwijanie umiejętności poszukiwania interesujących ucznia wiadomości.
Cele praktyczne projektu były następujące:
1) stworzenie przez uczniów folderów i prezentacji o ludziach, którzy walczyli na terenie Zamojszczyzny o wolność Polski i zginęli w jej obronie;
2) stworzenia mapy bitew (potyczek), które rozegrały się na terenie powiatu Zamojskiego;
3) sprawne posługiwanie się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
4) tworzenie wypowiedzi ze świadomością ich funkcji sprawczej;
5) rozróżnianie i omawianie na wybranych przykładach funkcji języka;
6) tworzenie wypowiedzi i stosowanie języka w aktach komunikacji;
7) stosowanie zasad etyki językowej;
8) tworzenie spójnej pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi na zadany temat;
9) tworzenie przedmiotowych baz danych zawierających informacje zdobywane w toku nauki;
10) stworzenie dokumentacji projektu i umieszczenie jej na stronie internetowej gimnazjum;
11) przygotowanie raportu z realizacji projektu edukacyjnego.
Częścią projektu było także przygotowanie przez Panią Dyrektor Jadwigę Bratkowską oraz Panią Agatę Romańską mapy bitew i potyczek, które miały miejsce podczas I wojny światowej na terenie Zamojszczyzny. Mama stanowiła idealne dopełnienie prezentacji. Będzie także doskonałą pomocą dydaktyczną.
Projekt został zaprezentowany podczas uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbyły się 9 listopada 2018 roku.
Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich odbiorców.
Bożena Stoń, Monika Potocka

 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 45395
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160298

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009