Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn o realizacji zadania publicznego

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2018-08-14

 

 

Ogłoszenie

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

O zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertWójt Gminy Miączyn, podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ” ustawą”.
Oferta:
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Ludowy klub sportowy „Olimpia Miączyn”
Tytuł zadania: Impreza Kulturalna Wspierająca Integrację Mieszkańców i Promocję Gminy Miączyn „Dożynki Gminno-Parafialne” Miączyn 2018.
Data wszczęcia procedury: 13.08.2018r.
Data ogłoszenia:14.08 .2018 r.
Termin zgłaszania uwag do oferty: 21.08.2018 r.
Załącznik: Skan oferty
Podstawa Prawna:
Zgodnie z art. 19a ustawy na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli spełnią łącznie n/w warunki:
-wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.
-zadanie nie może być realizowane przez okres dłuższy niż 90 dni,

Procedura:
1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy, składa do Wójta Gminy wniosek na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
2. Uznając celowość realizacji zadania Wójt Gminy- zleca realizację zadania publicznego określonego we wniosku, po złożeniu przez organizacje pozarządowe lub podmiot określony w art. 3 ust 3 ustawy oferty.
3. Oferta złożona jest wg uproszczonego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.04.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
4. W terminie do 7 dni od złożenia, ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni:
W Biuletynie Informacji Publicznej,
Na tablicy ogłoszeń Urzędu
Na stronie internetowej gminy.
1. Przez okres upublicznienia, każdy może zgłaszać uwagi do oferty kierując je do Urzędu Gminy w Miączynie.
2. Po upływie 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty, Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania publicznego, którego załącznik stanowi złożona przez organizację pozarządową oferta.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 10766
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160296

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009