Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2018-02-12

 

 

  

ZARZĄDZENIE Nr 14/18

Wójta Gminy Miączyn

z dnia 5 lutego 2018 r.


w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miączyn.
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I7 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

1.


 Lp.  Czynność  Terminy 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym
  Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz punktu 
przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.
od 12 lutego 2018r.
do 16 marca 2018r.
od 16 kwietnia 2018r.
do 18 kwietnia 2018r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 
od 19 marca 2018r.
do 23 marca 2018r.
od 19 kwietnia 2018r.
do 20 kwietnia 2018r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
 do 28 marca 2018r. do 23 kwietnia 2018r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
 od 04 kwietnia 2018r.
do 
11 kwietnia 2018r.
od 24 kwietnia 2018r.
do 
25 kwietnia 2018r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13 kwietnia 2018r. 26 kwietnia 2018r.


2.


Ustala się terminyprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniauzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszychpublicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącymjest Gmina Miączyn:


 Lp.  Czynność  Terminy
w postępowaniu 
rekrutacyjnym
 Terminy
w postępowaniu 
uzupełniającym
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 01 marca 2018r.
do 28 marca 2018r.
od 17 kwietnia 2018r.
do 20 kwietnia 2018r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub krteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 04 kwietnia 2018r.
do 06 kwietnia 2018r.
od 23 kwietnia 2018r.
do 24 kwietnia 2018r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
09 kwietnia 2018r.  25 kwietnia 2018r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
od 10 kwietnia 2018r.
do 13 kwietnia 2018r.
od 26 kwietnia 2018r.
do 27 kwietnia 2018r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
16 kwietnia 2018r.  30 kwietnia 2018r.


3.


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miączyn.


4.


Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn, publikację na stronie internetowej Gminy Miączyn, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miączyn.


5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

/-/ Ryszard Borowski 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 9722
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162618

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009