Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Gmina Miączyn przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2017-11-10

 

 

        

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miączyn będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata2014–2020 zatwierdzonymi w dniu
3 lipca 2015 r. przez MinistraInfrastruktury i Rozwoju
(tekstjednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.).


Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Miączyn wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.


Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem,mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i technicznych, przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.


Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Miączyn umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji,charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno -gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.


Zachęcamywszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców
i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.


Czymjest rewitalizacja?


Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w mieście, w obszarach, na których zidentyfikowano stan kryzysowy (obszary problemowe). Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną oraz przestrzenną. Dzięki ich realizacji ma nastąpić poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.


Czymjest Program Rewitalizacji?


Program Rewitalizacji jest planem wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.Działania zawarte w tym Programie będą służyły rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych danego obszaru oraz towarzyszących im problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.Prowadzone działania będą miały charakter systemowy i posłużą rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz przestrzennemu. Będą mogły być finansowane ze środków publicznych (budżetu gminy,kraju, środków europejskich) oraz prywatnych.


Udział społeczności lokalnej jest kluczowy dla opracowania Programu Rewitalizacji oraz diagnozy społeczno-gospodarczej, w tym wyznaczenia obszarów rewitalizacji.Działania planowane w ramach Programu mają służyć poprawie warunków życia i zwiększaniu aktywności gospodarczej mieszkańców.Dlatego też zachęcamy do włączenia się do prac nad dokumentem.


W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 5915
  

 

Twoim zdaniem

Ankiety nie da się uzupełnić on line, więc powinna być dostarczona do każdego gospodarstwa w formie papierowej.
 

Autor: Anna     Data wpisu: 2017-11-15 / 07:50:01 - IP: 91.231.122.139

 

Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000162109

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009