Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Stypendium szkolne 2015/2016

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2015-08-21

 

 

 

     


Stypendium szkolne
2015/2016
Termin składania wniosków na stypendia szkolne 2015/2016
od 1 września do  15 września 2015 roku

O stypendium może ubiegać się osoba, której
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
456 zł netto/ miesiąc
Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego brany jest pod uwagę dochód, osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, czyli sierpień 2015 r.
dochód netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 
250,00 zł/ miesiąc
Do otrzymania pomocy uprawnieni są uczniowie szkół - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wnioski na stypendium szkolne dostępne są w Samorządowej Jednostce Oświaty w Miączynie  pokój nr 15 oraz na stronie www.miaczyn.pl
Jednocześnie informujemy, iż z związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie
od 1 października 2015 roku
będzie wynosić 514 zł netto/ miesiąc
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy materialnej dla uczniów powinny złożyć wniosek w terminie również od 1 do 15 września 2015 r. Osobom kwalifikującym się do w/w pomocy kryterium dochodowym 456 zł stypendium szkolne przysługuję od 1 września b.r., natomiast osobom kwalifikującym się zgodnie z nowym kryterium dochodowym, tj.: 514 zł stypendium szkolne przysługuje od 1 października b.r.
dochód netto z 1 ha przeliczeniowego
od 1 października 2015 roku
wynosić obędzie 288 zł/ miesiąc
Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez każdego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
d) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,
e) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
f) kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
g) kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
h) dowód wpłaty ubezpieczenia KRUS za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;
i) inne dokumenty potwierdzające dochód,
j) zaświadczenie ze szkoły średniej ucznia.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy zamieszkują na terenie gminy Miączyn.
Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dla każdego ucznia oddzielnie
a uczniowie pełnoletni składają wniosek we własnym imieniu.
Przyznane stypendium realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków potwierdzających poniesione wydatki:
1. na zakup następujących artykułów:
podręczniki, zeszyty,
słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny),
odzież i obuwie sportowe,
strój na w-f, 
dres sportowy,
przybory do nauki,
komputer, drukarka, tusze do drukarek,  multimedialne programy edukacyjne,
biurko, krzesło do biurka,
strój galowy wymagany przez szkołę,
instrument muzyczny,
2. na udział w płatnych zajęciach edukacyjnych ( np.  kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne itp.),
3. na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, pobytu
w internacie.
Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium.

Wydatki, których nie można zaliczyć do celów edukacyjnych (do stypendium):

1. Okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny.
2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia ( nie sportowe lub nie ochronne np.: jeansy, kurtki).
3. Podręczniki i lektury do klasy, której nie uczęszcza stypendysta.
4. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów czy wyżywienie w szkole.

UWAGA
Uczeń otrzymujący stypendium, a w przypadku ucznia małoletniego – jego opiekun, obowiązani są niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Miączyn
o zmianie sytuacji materialnej, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 2091
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Sport Tablica ogłoszeń Wybory do PE 26.05.2019r. Wybory do Sejmu i Senatu 2019r. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000152452

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
usc@miaczyn.eurzad.eu

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009