Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2014-08-13

 

 W ramach projektu systemowego pt.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych” w Gminie Miączyn od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostanie zorganizowany plac zabaw dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Miączynie oraz plac zabaw dla jednego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotlicach, zostaną dostosowane toalety do potrzeb dzieci młodszych, zostaną wyposażone sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt ICT.
Do doposażonych oddziałów przedszkolnych od września 2014 roku będzie mogło uczęszczać 75 dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Gminy Miączyn.
Realizatorem projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w Gminie Miączyn jest Samorządowa Jednostka Oświaty w Miączynie. W miesiącu kwietniu zostało utworzone biuro projektu w Samorządowej Jednostce Oświaty w Miączynie w pokoju nr 15 z siedzibą w Urzędzie Gminy Miączyn. Zarządzanie projektem zostało powierzone koordynatorowi projektu Pani Katarzynie Zielińskiej, pracownikowi SJO w Miączynie. Rozliczaniem projektu zajmuje się księgowa projektu Pani Elżbieta Ciołko, pracownik SJO
w Miączynie. W Szkole Podstawowej w Miączynie za bieżącą realizację projektu odpowiedzialna jest Pani Sylwia Żeromska – Siwczuk, natomiast w Szkole Podstawowej
w Kotlicach Pani Beata Morlewska. Projekt  zarządzany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
W kwietniu 2014 r. przeprowadzona została akcja promocyjna, poprzez zorganizowanie spotkań z rodzicami dzieci w szkołach. Informacja o uczestnictwie
w projekcie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Miączyn.
W miesiącach kwiecień – maj 2014 r. przygotowywana była dokumentacja przetargowa oraz specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
W okresie od początku maja do końca czerwca 2014 roku ogłoszone zostały
3 przetargi nieograniczone na:  Dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw, dostawę
i montaż sprzętu ICT oraz wyposażenie sal i toalet w oddziałach przedszkolnych
w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych”
w Gminie Miączyn.
Pierwszy przetarg z dnia 8 maja został unieważniony. Powodem unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) było to, iż wszystkie złożone oferty przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Gmina Miączyn dnia
4 czerwca 2014 r. ogłosiła ponownie przetarg na wyżej wymienione zamówienie. Spośród czterech części przetargu zostało wyłonionych trzech wykonawców, na część
1 dotyczącą placów zabaw nie złożono oferty. Z wybranymi wykonawcami zostały podpisane umowy. Po ponownym oszacowaniu wartości zamówienia części niewyłonionej ogłoszony został po raz trzeci przetarg dnia 17 czerwca 2014 r. na dostawę i montaż wyposażenia dwóch placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w ramach projektu. Spośród otrzymanych trzech ofert wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa.

Do dnia 14 sierpnia 2014 roku wyłonieni wykonawcy dostarczą i zamontują w oddziałach przedszkolnych następujące wyposażenie:
1.  Wyposażenie toalet dla oddziałów przedszkolnych
Kwota 12 393,00 brutto
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C,  50-424 Wrocław
2. Wyposażenie sal dla oddziałów przedszkolnych
Kwota 101 665,35 brutto
Moje Bambino, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
3.  Dostawa i montaż sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych
Kwota 57 935,00 brutto
AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce

Do dnia 30 września 2014 roku wyłoniony wykonawca dostarczy i zamontuje:
4. Wyposażenie dwóch placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych
Kwota 85 841,70 brutto
FPUH MARPIS Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Stobierna 9

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 8409
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Powszechny spis rolny 2020 Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000157753

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009