Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-10-03

 

 

  

                                        OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                                                               GMINA  MIĄCZYN
                                           22-455 Miączyn, tel.-fax. (084) 618 00 05
                                            e-mail: e-mail: gmina@miaczyn.eurzad.eu


     na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r Dz. U. Nr 223  poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Budowa chodnika  przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach  w km. 5+838 – 6+038 ”  
Zamówienie obejmuje:
a) budowa chodnika  III etapu o długości 200 m i o szerokości 1,30 m + 0,15 m + 0,08 m
b) budowa zjazdów –  4 m – 4 sztuk
c) powierzchnia chodnika /z utwardzeniem przy przystanku/ –  255 m 2
d) powierzchnia zjazdów –     21 m2

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233222-1  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gmin Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.miaczyn.pl  
Termin wykonania zamówienia –   30.11.2012 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2012 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  11.10.2012 r o godz. 1015.

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem  ,,Budowa chodnika  przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach  w km. 5+838 – 6+038 ” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn,              pokój nr  12.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wadium w kwocie 2000 zł.

Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:   Janusz Hnidiuk –
tel. (084) 618 00 05. wew. 44.

                                     
                                                                                           

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3145
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Powszechny spis rolny 2020 Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000153877

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
usc@miaczyn.eurzad.eu

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009