Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-06-29

 

 

 

Wójt Gminy Miączyn informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do zakupu podręczników mogą składać wnioski do szkół na terenie Gminy Miączyn w których będą uczyć się ich dzieci do 5 września 2012 roku.
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”.
W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Kryteria dostępu do pomocy:
Zmiana w tym roku dotyczy zwiększonego progu dochodów na członka rodziny uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. O pomoc może ubiegać się rodzina której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł netto.
Rodzice uczniów pozostałych klas mogą ubiegać się o dofinansowanie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto.
Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
-180 zł   dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
-210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV –VI
              szkoły podstawowej
-325 zł   dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
-352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół
                ponadgimnazjalnych

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 


 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3126
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158964

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009