Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2012-03-06

 

 

   

                                                           

WÓJT GMINY  MIĄCZYN

22-455 MIĄCZYNOGŁASZA

przetarg ustny na dzierżawę n/w nieruchomości

                                                                                  
lp
Obręb
 Nr działki
 Pow.działki  Rodzaj użytku
Przeznaczenie
 Okres umowy
Roczny czynsz    
 Wadium
 Postąpienie
1
Gdeszyn
 591             
 0,28  R  Grunt orny
 30.09.2014  140,00 zł.                  
 20 zł.
 2 zł.
2
Gdeszyn
 595 część        
 0,82  R  grunt orny
 30.09.2014  410,00 zł.               
 50 zł.
 5 zł.
3
Kol.Gdeszyn
 44  0,30  R  Grunt orny
 30.09.2014  150,00 zł.
 20 zł.
 2 zł.
4
Horyszów
 134/2  0,23  R
 Grunt orny
 30.09.2014  115,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
5
Horyszów
 167  0,42  B,R  Grunt zab.
 30.09.2014  200,00 zł.
 20 zł.
 2 zł.
6
Horyszów
 173  0,18  R  Grunt orny
 30.09.2014  90,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
7
Horyszów
 179  0,40  Ps  Pastwisko  30.09.2014  120,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
8
Horyszów
 180  0,59  Tr  Tereny różne
 30.09.2014  120,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
9
Horyszów
 184  0,09  R  Grunt orny
 30.09.2014    50,00 zł.
 5 zł.
 1 zł.
10
Horyszów
 303/4  0,97  W  Zalew  30.09.2014  300,00 zł.
 30 zł.
 3 zł.
11
Horyszów
 303/15  0,13  Ps  Pastwisko  30.09.2014    40,00 zł.
 5 zł.
 1 zł.
12
Horyszów
 303/16  0,22  Ps  Pastwisko  30.09.2014    70,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
13
Horyszów
 314/4  0,55  Ps  Pastwisko  30.09.2014  170,00 zł.
 20 zł.
 2 zł.
14
Horyszów
 333/8  0,09  R  Grunt orny
 30.09.2014    50,00 zł.
 5 zł.
 1 zł.
15
Horyszów
 333/10  0,35  Ps  Pastwisko  30.09.2014  100,00 zł.  10 zł.
 1 zł.
16
Horyszów
 333/13  0,10  Ps  Pastwisko  30.09.2014    30,00 zł.
 5 zł.
 1 zł.
17
Horyszów
 338  0,19  R  Grunt orny
 30.09.2014  100,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
18
Koniuchy
 6  0,25  Ps  Pastwisko  30.09.2014    80,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
19
Koniuchy
 33  0,33  B,R  Grunty zab.
 30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
20
Koniuchy
 34  0,33  R  Grunt orny
 30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
21
Kol.Koniuchy
 316  2,00  Ps i R
 Grunt różny
 30.09.2014  300,00 zł.
 30 zł.
 3 zł.
22
Kotlice
 352  0,4016  R  Grunt orny
 30.09.2014  200,00 zł.
 20 zł.
 2 zł.
23
Kotlice
 481  0,2689  R  Grunt orny
 30.09.2014  140,00 zł.
 15 zł.
 2 zł.
24
Kotlice
 877  0,2230  Ps  Zalew  30.09.2014    70,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
25
Kotlice
 1025/1  1,4137  B,R  Grunt zab.
 30.09.2014  600,00 zł.
 60 zł.
 6 zł.
26
Kotlice
 1081/2  1,5957  R  Grunt orny
 30.09.2014  800,00 zł.
 80 zł.
 8 zł.
27
Kotlice
 1158  0,7092  R  Grunt orny
 30.09.2014  400,00 zł.
 40 zł.
 4 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2012 roku o godz. 9 w sali konferencyjnej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 20 marca 2012 roku na rachunek Gminy nr 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001,
w tytule wpłaty wpisać nazwę obrębu i nr działki

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku gdy:
1.Żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą
2.Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

Podatek gruntowy opłaca wygrywający przetarg

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy pok nr 5 lub tel. 84 6180005 w. 44


WÓJT GMINY  MIĄCZYN

22-455 MIĄCZYNOGŁASZA

przetarg ustny na dzierżawę n/w  nieruchomości


 Lp.  Obręb  Nr działki
 Pow.działki  Rodzaj użytku
 Przeznaczenie  Okres umowy
 Roczny czynsz
Wadium
 Postąpienie
 1 Miączyn  199  0,25  R  Grunt orny
 30.09.2014                 130,00 zł.
 15 zł.     
 2 zł.           
 2  Miączyn  215/12  0,12  R  Grunt orny
 30.09.2014  60,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
 3  Miączyn  444/4  0,6566  W  Krynica
 30.09.2014 130,00 zł.  
 15 zł. 
 1 zł.        
 4  Miączyn  691  0,50  R  Grunt orny
 30.09.2014  250,00 zł.
 25 zł.
 2 zł.
 5  Kol.Miączyn  252  0,50  R  Grunt orny
 30.09.2014  250,00 zł.
 25 zł.
 2 zł.
 6  Kol.Miączyn  413  0,26  Ps  Pastwisko  30.09.2014  80,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
 7  Ministrówka  122  0,69  R  Grunt orny
 30.09.2014  350,00 zł.
 35 zł.
 3 zł.
 8  Niewirków  845/1  0,3036  B,Ps  Grunt zabud.
 30.09.2014  100,00 zł.
 10 zł.
 1 zł.
 9  Niewirków  845/2  0,5647  S  Sad  30.09.2014  250,00 zł.
 25 zł.
 2 zł.
 10  Niewirków  845/4  0,1032  R  Grunt orny
 30.09.2014  50,00 zl.
 5 zł.
 1 zł.
 11  Poddąbrowa  80/1  1,97  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  700,00 zł.
 70,00 zł.    
 7 zł.
 12  Poddąbrowa  203/4  0,31  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  100,00 zł.
 10 zł.  
 1 zł.
 13  Poddąbrowa  280  0,51  Bz  Grunt różny
 30.09.2014  100,00 zł.
 10 zł.  
 1 zł.
14
 Świdniki  172/10  0,35  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  100,00 zł.
 10 zł.          
1 zł.
 15  Zawalów  651  0,7196  R  Grunt orny
 30.09.2014  350,00 zł.
 35 zł.
 4 zł.
 16  Zawalów  789/1  0,3805  R  Grunt orny
 30.09.2014  190,00 zł.
 5 zł.
 1 zł.
 17  Żuków  1  0,27  R  Grunt orny
 30.09.2014  130,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 18  Żuków  2  0,25  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  130,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 19  Żuków  4  0,26  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  130,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 20  Żuków  5  0,27  B,R  Grunt zabud.
 30.09.2014  130,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 21  Żuków  241  0,30  R  Grunt orny
 30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 22  Żuków  242  0,30  R  Grunt orny  30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 23  Żuków  244  0,30  R  Grunt orny  30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 24  Żuków  245  0,30  R  Grunt orny  30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.
 25  Żuków  248  1,00  R  Grunt orny  30.09.2014  500,00 zł.
 50 zł.
 5 zł.
 26  Żuków  264/3  0,29  R  Grunt orny  30.09.2014  150,00 zł.
 15 zł.
 1 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2012 roku o godz. 12 w sali konferencyjnej

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wpłacenie wadium w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 20 marca 2012 roku na rachunek Gminy nr 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001,
w tytule wpłaty wpisać nazwę obrębu i nr działki

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku gdy:
1.Żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą
2.Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

Podatek gruntowy opłaca wygrywający przetarg

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy pok nr 5 lub tel. 84 6180005 w. 44


Miączyn 20.02.2012 r.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3664
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000159059

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009