Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-
remont budynku Urzędu Gminy
w Miączynie

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-08-18

 

 

      

    Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 223  poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy w Miączynie”  
Zamówienie obejmuje:
a) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w wytypowanych pomieszczeniach;
b) wymiana istniejących posadzek z terakoty, parkietu, wykładzin dywanowych i PCV na posadzki z wykładzin PCV w pomieszczeniach biurowych i posadzki gresowe
w korytarzach z naprawą istniejących podłoży;
c) wykonanie gładzi w korytarzach i ciągach komunikacyjnych oraz tapet natryskowych na wysokość 1,6 m;
d) malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych z przygotowaniem powierzchni pod malowanie;
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.    PCV45421000-4; 45431000-7; 45432111-5; 45442100-8  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  6  lub na stronie internetowej www.miaczyn.pl  
Termin wykonania zamówienia – 31.10.2011  r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się
z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu  01.09.2011r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu 01.09.2011r. o godz. 1015.
Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy w Miączynie”    należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  12.
Wadium wynosi  2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia 18.08.2011r.                        Nr 249722-2011.
   
Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest:   Dariusz Małecki –
tel. (084) 618 00 05  wew. 41.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3759
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160068

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009