Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-budowa chodnika w Świdnikach

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-07-13

 

 

  


OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

GMINA  MIĄCZYN
22-455 Miączyn, tel.-fax. (084) 618 00 05
e-mail: miaczyn_g@woi.lublin.pl

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r Dz. U. Nr 223  poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji  pod nazwą: „Budowa chodnika  przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach  w km. 5+298 – 5+748 ”  
Zamówienie obejmuje:
a) budowa chodnika  II etapu o długości 450 m i o szerokości 1,30 m + 0,15 m + 0,08 m
b) budowa zjazdów – 5 m – 1 sztuka , 4 m – 7 sztuk
c) powierzchnia chodnika – 542 m 2
d) powierzchnia zjazdów – 43 m2

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.  (CPV )   45233222-1  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy                Miączyn, pokój nr  5 lub na stronie internetowej www.miaczyn.pl  
Termin wykonania zamówienia –   28.10.2011 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24  
             ust. 1 i  2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
             Publicznych oraz   spełniający  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji  
             Istotnych Warunków Zamówienia.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona Komisja po zapoznaniu się z  dokumentami wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawionymi przez wykonawcę.

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – znaczenie 100%.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2011 r. o godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  w dniu  28.07.2011 r o godz. 1015.

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem  ,,Budowa chodnika  przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach  w km. 5+298 – 5+748 ” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, pokój nr  12.
Wadium wynosi  2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 13.07.2011r. pod nr 192061.
   
Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:   Janusz Hnidiuk –
tel. (084) 618 00 05. wew. 44.

                                     
                                                                                           

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3619
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160043

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009