Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w Gminie Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-07-10

 

 

   


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I – III
szkół podstawowych” w Gminie Miączyn
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III.
Realizacja projektu rozpocznie się od 1 sierpnia 2011 roku i potrwa do 31 lipca 2012 roku w pięciu szkółach podstawowych z terenu Gminy Miączyn tj.: Szkoła Podstawowa w Miączynie; Zawalowie; Niewirkowie, Horyszowie i Kotlicach. Przewiduje się udział w projekcie 127 uczniów, z tego 47 uczennic i 80 uczniów, u których zdiagnozowano  problemy oraz osoby szczególnie uzdolnione wezmą udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych.
W ramach projektu przewidziano:
doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
W ramach pomocy skierowanej do wszystkich dzieci zorganizowane zostaną warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikaniu przemocy. Warsztaty te będą przekazywać również niestereotypową wiedzę na temat możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.
Cała wartość projektu wynosi  150 000,00 zł. W dniu 27 maja 2011r. Wójt Gminy Miączyn podpisał umowę na realizację projektu Natomiast w drodze  przetargu wyłoniona zostanie firma, z którą  Gmina podpisze umowę na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych klas I – III w Gminie Miączyn”. Realizatorem projektu jest Samorządowa Jednostka Oświaty w Miączynie.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 3278
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas O nas Polecane strony Powszechny spis rolny 2020 Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000155804

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.eurzad.eu
gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009