Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2011-05-08

 

 

     

Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011 (NSP2011 ) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od l kwietnia do 30 czerwca 2011 r., wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00. Podstawę prawną do przeprowadzenia NSP 2011 stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.(Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
NSP 2011 obejmuje osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Spis  nie obejmuje szefów ani cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych , członków ich rodzin ani innych osób korzystających  z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz mieszkań,budynków, obiektów ani pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
Po raz pierwszy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznej.
Dane spisowe zostaną zebrane na formularzach elektronicznych
w następujących terminach:
• od l kwietnia do 16 czerwca 2011 r. trwa samospis internetowy,
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. ankieterzy statystyczni
  przeprowadzą spis telefonicznie,
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie na

  przenośnych urządzeniach elektronicznych tzw. hand-held.
NSP 2011 zostanie przeprowadzony metodą mieszaną tj. przy wykorzystaniu danych z systemów informacyjnych i zebranych w badaniu pełnym -z krótszą listą pytań i reprezentacyjnym- z dłuższą listą pytań.
W badaniu reprezentacyjnym wezmą udział osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające na terytorium RP, których mieszkania zostały wylosowane do badania..
Badanie pełne zostanie przeprowadzone u osób, których mieszkania nie zostały wylosowane. Po zalogowaniu do systemu informatycznego respondent otrzyma informację do którego badania mieszkanie zostało wylosowane.
Na czas przeprowadzenia NSP 2011 zostanie uruchomiona infolinia spisowa o numerach: dla telefonów stacjonarnych 800 800 800 ( bezpłatnie) i dla numerów komórkowych 22 4444 777 (minuta wg cennika operatora). Ankieterzy statystyczni będą udzielali ogólnych informacji spisowych. Za pośrednictwem infolinii będzie można potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego i ankietera statystycznego.
Ponadto ankieterzy statystyczni będą służyć pomocą w przypadku problemów z zalogowaniem do formularza internetowego.
W dniach od l do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony telefonicznie spis kontrolny u osób zamieszkałych w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadza się w celu sprawdzenia kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności danych uzyskanych w spisie oraz zgodności tych danych ze stanem faktycznym.
Zgodnie z zapisami ustawy o NSP 2011 respondenci zobowiązani są do udzielania ścisłych , wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Zasada dobrowolności obejmuje wyłącznie dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania -przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego z udziałem osoby objętej spisem.
Do samodzielnego spisywania GUS przygotował dla respondentów dwie wersje formularza elektronicznego.
Wersja on - line dostępna jest po zalogowaniu i wykonaniu procedury uwierzytelniającej na stronach www.spis.gov.p. lub www.stat.gov.pl. Respondent pracuje w bezpiecznym połączeniu sieciowym na formularzu zasilonym danymi z systemów informacyjnych. Respondent może wypełniać formularz on - line
W dniach 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. według stanu na 31 marca 2011 r. godz. 24.00
Wszystkie dane zgromadzone w NSP 2011 są prawnie chronione i objęte absolutną tajemnicą statystyczną. Pracownicy statystyki publicznej pracujący na rzecz NSP 2011 zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej przekroczenie pociąga sankcje karne. Pozyskane od respondentów dane są automatycznie szyfrowane i transmitowane do centralnej bazy danych spisowych,ulokowanej poza ogólnodostępną siecią   informatyczną. Dane przetwarzane są tylko i wyłącznie przez upoważnione osoby. Publikacja danych wynikowych zostanie dokonana w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, gospodarstw domowych czy adresów. Dane jednostkowe nie są udostępniane żadnym instytucjom administracyjnym, społecznym , finansowym i kontrolnym.
 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4040
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000158948

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009