Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 listopada 2020 r.

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-11-05

 

 

 


PN-VII.0520.61.2020


INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 4 listopada 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) informuję,
że w dniu 3 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1931) wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy
w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono miedzy innymi
następujące zmiany:

osoby wykonujące zawód medyczny (tj. osoby uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny) – nie podlegają obowiązkowi
kwarantanny
w przypadku skierowania na diagnostykę laboratoryjną
w kierunku wirusa SARS-CoV-2, o której mowa w § 3a ust. 1 rozporządzenia
zmienianego,

 osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą,
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca,
od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARSCoV-
2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest
obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia
zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe lub zamieszkuje,

oprócz informacji o osobach objętych kwarantanną, w systemie
teleinformatycznym, zamieszcza się także informację o osobach objętych
izolacją albo izolacją w warunkach domowych
– ww. informacja może być
przekazana m.in. ustnie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności, w tym przez telefon,
do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej
lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze
publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej
, dyrektorzy generalni
urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom
wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów
i prokuratury.
Z polecenia pracy zdalnej mogą zostać wyłączeni pracownicy
realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne
zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu
lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej,
pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
– danym pojazdem
można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa
miejsc siedzących - przy czym ograniczeń tych nie stosuje się w stosunku
do osób razem zamieszkujących lub prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe.
Ponadto wprowadzone zostały kolejne uregulowania, ograniczenia, nakazy i zakazy
w obszarach m.in. wypłaty zasiłków opiekuńczych, ograniczeń związanych
z zakazem zgromadzeń.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) pozostają
bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI

/-/

Lech Sprawka

/podpisano elektronicznie/

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 1965
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000159114

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009