Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2020-06-16

 

 

  


INFORMACJA


Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XII Sesja Rady Gminy Miączyn będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych i pracowników  Urzędu Gminy w Miączynie.

                                           
Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2020  roku (wtorek) o godz. 9 00  w Sali Bankowej w Miączynie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie Sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

    przestrzennego  gminy Miączyn”,

2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

    właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

    elektronicznej,
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             w Gminie Miączyn,

5 udzielenia Wójtowi Gminy Miączyn wotum zaufania,
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Miączyn                z wykonania budżetu za 2019 rok,

7) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miączyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
8) zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie Sesji.
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) niniejsze zawiadomienie       o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej  w celu wzięcia udziału  w posiedzeniu Rady.
Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi                  (art. 6 RODO).

Miączyn, dnia 15 czerwca 2020r.

 

 

 

 

Wstecz
    Odsłon: 4048
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000159081

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009