Aktualności |     Logowanie       |      Szukaj w serwisie       |    
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Miączyn

Opublikował: Stanisław Kapica
Aktualności 2019-10-07

 

 

 


Miączyn, dnia 07.10.2019 r.


DR.5530.1.2019OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
WÓJT GMINY MIĄCZYN
ogłasza pisemny ofertowy przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego


Przedmiotem przetargu jest:
1. AUTOBUS SZKOLNY AUTOSAN A0909 L.04
Dane techniczne:
Marka   -   Autosan
Model   -   A0909 L.04 12,5 T
Rodzaj pojazdu   -   Autobus szkolny
Przeznaczenie   -   Przewóz osób
Numer rejestracyjny   -   LZA 6K56
Numer podwozia/nadwozia   -   SUASW3RAP5S680544
Rok produkcji / data pierwszej rejestracji   -   2005 / 12.07.2005 r.
Barwa   -   Pomarańczowy
Rodzaj paliwa   -   Olej napędowy
Pojemność/ kW   -   4120 cm3 / 128 kW
Rodzaj silnika   -   Wysokoprężny
Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów   -   2 / 4x2 / manualna
Dop. masa całkowita   -   12500 kg
Stan licznika   -   375761
Ubezpieczenie pojazdu   -   do 31.12.2019 r.
Badanie techniczne pojazdu   -   do 7.09.2019 r.
 
CENA WYWOŁAWCZA: 13 899,00 zł brutto
(słownie: trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Wadium wynosi 1 400,00 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miączyn, 22-455 Miączyn, pok. 1, w terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 12:00, w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem „Oferta na kupno autobusu szkolnego”. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Miączyn, sala konferencyjna
Kupujący pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od terminu składania ofert.

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać :
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. na konto Gminy Miączyn: 24 9644 0007 2009 0060 0024 0006. Liczy się data wpływu wadium na konto Zamawiającego.
Na przelewie zaznaczyć : „Wadium na autobus szkolny”
Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w ofercie.
Zakupiony towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2. nie zostało wpłacone wadium za uczestnictwo w przetargu.

Wójtowi Gminy Miączyn przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w dni robocze, w godzinach od 8°º do 14ºº
po wcześniejszym uzgodnieniu.

Bliższych informacji na temat stanu technicznego pojazdu i uzgodnienia oględzin można uzyskać, tel. 84 6180005.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz
    Odsłon: 68981
  

 

Twoim zdaniem


Dodaj komentarz

Aktualności Archiwum Druki do pobrania Galeria zdjęć Księga gości Napisz do nas Narodowy Spis Powszechny 2021 O nas Polecane strony Tablica ogłoszeń Wybory Prezydenta R.P. Interpelacje radnych Protokoły z sesji 2018-2023 Rada Gminy 2010-2014 Rada Gminy 2014-2018 Rada Gminy 2018-2023 Raport o stanie Gminy Sesje Rady Gminy Uchwały 2010-2014 Uchwały 2014-2018 Uchwały 2018-2023 Drogi Gospodarka odpadami Jednostki Organizacyjne O Gminie Miączyn OSP Oświata Parafie PPWOW PROJEKTY UNIJNE W GMINIE Sołectwa Sport Zarządzanie kryzysowe
       

  Pogoda w Miączynie ...
     
   

       


       
       


       


 


000160004

              


   

Czy podoba Ci się nasz serwis?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania

Najnowsze publikacje:

Warto przeczytać:

Gmina Miączyn


Miaczyn 107,

22-455 Miączyn

pow. zamojski, woj. lubelskie
 

tel. 84 61-80-005

gmina@miaczyn.pl, usc@miaczyn.pl

www.miaczyn.pl
 

KONTO BANKOWE
P.B.S.O/Zamość 95 9644 0007 2001 0060 0024 0001
 

Administrator serwisu: Stanisław Kapica

 

Mirosław Kuduk © 2009